+ 420 222 212 895 Kontaktujte nás

Titul MBA


Ať už jste manažerem firmy, úspěšným podnikatelem či ředitelem školy, nároky na vaši funkci se neustále zvyšují. Jste nuceni se vzdělávat, abyste dostáli požadavkům své pozice. Právě pro vás může být získání titulu Master of Business Administration (MBA) ideálním krokem k dalšímu profesnímu rozvoji a zvýšení vaší kvalifikace.

Vzdělávací programy MBA jsou zaměřeny na získávání praktických znalostí z různých oblastí managementu. Studium trvá zpravidla  od jednoho do dvou let. Délka studia se v poslední době podstatně zkrátila z důvodu kladení většího důrazu na samostudium.

Vzdělávací instituce nabízející postgraduální vzdělávací programy MBA primárně cílí na zástupce středního i vrcholového managementu jak z řad soukromých firem, tak ze státního sektoru. Vědomosti nabyté studiem MBA ale v praxi například uplatní i představitelé neziskových organizací.

Zásadní rozdíl oproti klasickému vysokoškolskému studiu

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči s minimálně bakalářským vysokoškolským vzděláním. Pokud však zájemce o studium prokáže dostatečnou manažerskou nebo jinou odbornou praxi, lze udělit výjimku a přijmout i uchazeče bez vysokoškolského titulu.

Cílem studijních programů MBA je tak další rozšíření a prohloubení již nabytých znalostí nad rámec vysokoškolského studia, klíčové je především jejich praktické uplatnění. V tomto je zásadní rozdíl oproti klasickému vysokoškolskému studiu, kde se studentům stále dostává vzdělání převážně v teoretické rovině.

Výuku zajišťují úspěšní odborníci z praxe

Zisk titulu MBA není jedinou devizou vašeho dalšího studia. Můžete získat mnoho nových profesních i osobních kontaktů a nadstandardní zkušenosti vyplývající z těsného propojení teorie s praxí. Právě zaměření na praxi tvoří hlavní přidanou hodnotu studia MBA, zvyšuje kvalifikaci uchazečů a jejich hodnotu na trhu práce. Z výzkumů navíc vyplývá, že lidé s titulem MBA mají vyšší platy a pozitivně nastartovaný kariérní růst.

Výuku MBA zajišťují odborníci, kteří jsou současně úspěšní a vynikají ve svém oboru. Studentům předávají vlastní know-how nabyté dlouholetými zkušenostmi. Samozřejmou součástí výuky je řešení konkrétních manažerských problémů samotných studentů. Lektorská setkání jsou tak zaměřena na řešení nejrůznějších případových studií.

Nabídka jednotlivých oborů v rámci studia MBA je poměrně široká, patří mezi ně například specializace na Finanční management a strategické řízení financí, Řízení lidských zdrojů, Management a řízení ve zdravotnictví, Management soft skills či Projektové řízení a plánování.

zavřít

Proč studovat u nás?


Cambridge Business School

zanechte nám kontakt my vám zavoláme

Informace o studiu


 • studium je rozděleno na 2 semestry, celkem trvá 1 rok
 • probíhá kombinovanou formou – semináře jsou doplněny samostudiem v rámci e-learningu a konzultacemi
 • semináře jsou vždy v sobotu, celkem 4x za studium
 • výstupem z každého modulu je seminární práce
 • studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce
  a její obhajobou
 • stejně jako přístup do on-line knihovny nakladatelství Bookport

I. semestr

|začátek|
1. seminář:

Úvodní uvítání
Výklad za 1.modul (3x45 min)
Výklad za 2.modul (3x45 min)

I. semestr

|polovina|
2. seminář:

Výklad za 3.modul (3x45 min)
Výklad za 4.modul (3x45 min)
Výklad za 5.modul (3x45 min)

I. semestr

|závěr|

Odevzdání všech
seminární prací

II. semestr

|začátek|
3. seminář:

Výklad za 6.modul (3x45 min)
Výklad za 7.modul (3x45 min)
Výklad za 8.modul (3x45 min)

II. semestr

|polovina|
4. seminář:

Výklad za 9.modul (3x45 min)
Výklad za 10.modul (3x45 min)

II. semestr

|závěr|

Odevzdání všech
seminární prací
+
Odevzdání
závěrečné práce

Vyučované MBA programy


Jak se přihlásit ke studiu


 1. 1. Ke studiu MBA a BBA přijímáme bez přijímacího řízení.
 2. 2. Podání přihlášky je ZDARMA, neplatíte žádný administrativní poplatek.
 3. 3. Pro přijetí ke studiu musí mít uchazeč ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářském stupni, popřípadě ukončené vzdělávání v programu BBA a nebo musí doložit dostatečnou praxi na manažerské či vedoucí pozici.
 • Jiří Vykydal

  CEO, CCO at Infivision

  Studium MBA na Cambrige Business School jsem si vybral zejména z důvodu potřeby ověřit, zrevidovat a rozšiřit si manažerské zkušenosti, které jsem získal empiricky za léta praxe.

Kontakt


Cambridge Business School s.r.o.
Adresa: V Jámě 1/699, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Telefon/fax: +420 222 212 895
Mobil: +420 601 553 562
Email: info@cambschool.cz
Studijní oddělení: 9.00 - 17.00 hod.
Kontaktní osoba: Bc. Klára Fryčová


Zvětšit mapu